CEDM

DOCUMENTS

DOCUMENTS
DEL CLUB


FULL
INSCRIPCIÓ CEDM 2023-24

Si vols formar part del nostre club, omple aquest formulari i envia'l, juntament amb el DNI, una foto carnet i la targeta CatSalut, a administracio@cediagonalmar.com

FULL INSCRIPCIÓ
ESCOLA DE BÀSQUET 23-24

Si vols formar part de la nostra ESCOLA, omple aquest formulari i envia'l a administracio@cediagonalmar.com

FULL INSCRIPCIÓ
MARIA ESPINALT 2023-24

Si vols formar part d'un equip al centre Maria Espinalt, omple aquest formulari i envia'l a administracio@cediagonalmar.com

REGLAMENT
INTERN (en revisió Octubre 2023. Pendent versió definitiva)

Normativa d'obligat compliment pels membres del Club.